x

Porada
dnia

Podwyższone stężenie kofeiny w organizmie oraz związane z tym pobudzenie utrzymuje się przez około 4 godziny.

Nasze kawy